Utgivelsesår: 2012
440 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205423992

Håndbok i rusbehandling

Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet

Pris 755,00
Utsolgt