Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205559851

Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn (E-bok)

Hvordan skal helsearbeidere forholde seg til andre sykdomsforklaringer og forventninger til behandling enn de vi er vant til?
Pris 359,00

Hvilken betydning har en persons kultur og tro for hans eller hennes møte med vårt behandlingsapparat? Hva er det som gjør møter mellom kulturer vanskelig - men også så spennende?

Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn prøver å gi svar på disse og andre spørsmål, og har som mål å gi helsearbeidere hjelp til å sette seg inn i ulike pasientgruppers tenkesett og bakgrunn. På den måten blir det lettere å stille relevante spørsmål til disse pasientene på en god måte, og å håndtere situasjoner som kulturforskjeller fører med seg. Forfatteren gir praktiske råd om hvordan du kan møte pasientenes behov.

Denne fjerde og reviderte utgaven gir en innføring i interkulturelt helsearbeid, både relatert til praktiske aspekter ved arbeidet, etikk, kommunikasjon og samhandling, og den gir en grundig presentasjon av pasientgrupper med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn. Boken vil forhåpentligvis inspirere helsearbeidere til å våge seg inn i etniske minoritetskulturers spennende verden.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris