Helsekommunikasjon og digitale medier Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205460089

Helsekommunikasjon og digitale medier

Aktuell bok om de utfordringer og muligheter som digitale medier kan gi brukere og ytere av helsetjenester.
Pris 499,00

Digitale medier brukes utstrakt og i økende grad for å innhente eller formidle informasjon om helse. Denne boken handler om de utfordringer og muligheter dette fører til for brukere og ytere av helsetjenester.

Pasientgrupper og brukerorganisasjoner finner både kunnskap og hverandre på internett. Det legger til rette for større grad av selvbestemmelse og empowerment. Samtidig fører økt teknologikompetanse hos dagens og morgendagens brukere av helsetjenester til nye krav til helsepersonells fagkunnskap og kommunikasjonsferdigheter. Helse- og omsorgsinstitusjonene – og utdanningsinstitusjonene – må ta høyde for dette, og aktivt utforske og ta i bruk de redskapene digitale medier tilbyr, slik at mennesker som kan og ønsker det, skal få dekket sine behov for informasjon, støtte og behandling der de er – og når de trenger det.

Helsekommunikasjon og digitale medier er skrevet for personell i yrker hvor helsefremmende kommunikasjon og helsepedagogikk er viktig, og for studenter i helse- og sosialfag, sykepleie, folkehelsevitenskap og helsefremmende arbeid.