Helsens mysterium Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425132

Helsens mysterium

Den salutogene modellen

Aaron Antonovskys bok om begrepet salutogenese er nå i norsk utgave.
Pris 589,00

Hvordan overvinner noen mennesker sterke påkjenninger uten å få fysiske eller mentale skader? Hvilke egenskaper i oss setter oss i stand til å tåle motstand og kriser uten å bli syke? Hva er helsens opprinnelse?

Det var på bakgrunn av slike spørsmål Aaron Antonovsky løftet fram begrepet salutogenese – læren om hvilke faktorer som underbygger og opprettholder helse og velvære – og utviklet sin salutogene modell. Nøkkelbegrepet i denne modellen er opplevelse av sammenheng. Forskjellene i vår motstandskraft avhenger av i hvilken grad vi opplever tilværelsen som meningsfull, forståelig og håndterbar.

I Helsens mysterium, som for første gang foreligger i norsk oversettelse, diskuterer Antonovsky hvordan vår opplevelse av sammenheng utvikles og vedlikeholdes. Forord ved Maurice Mittelmark og Torill Bull.