Hverdagsrehabilitering Høyoppløst bilde
Redaktører:
Nils Erik Ness
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205458864

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger.
Pris 569,00

Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering av eldre hjemmeboende personer i kommunehelsetjenesten, men andre målgrupper for rehabilitering kan også være aktuelt.
Dette er den første boken om hverdagsrehabilitering. Fagboken sammenfatter brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap som finnes om temaet. Boken dekker ulike teoretiske og praktiske aspekter ved hverdagsrehabilitering:
•     Hva er hverdagsrehabilitering?
•     Hvorfor er det behov for hverdagsrehabilitering?
•     Hvem er målgruppen for hverdagsrehabilitering?
•     Hvordan kartlegger man og samarbeider om hverdagsrehabilitering?
•     Hvordan foregår etisk refleksjon innen hverdagsrehabilitering?
•     Hvordan kan hverdagsrehabilitering organiseres?
•     Hva er forskningsresultatene på feltet?

Les omtale av Hverdagsrehabilitering i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les omtale av Hverdagsrehabilitering i Fysioterapeuten.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris