Identitet og tilhørighet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
328 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205596450

Identitet og tilhørighet

temaer i krysskulturell oppvekst

Denne boken utforsker grunnleggende sider ved det å vokse opp med krysskulturelle erfaringer.
Pris 599,00

Hvor hører man hjemme når man er oppvokst med påvirkning fra flere samfunn og kulturer? Hvem er man da, og hva vil det si å bli fremmedgjort? Hva i en slik oppvekst kan gi motstand, og hva kan gi muligheter?

Forfatteren diskuterer hvordan kultur og flerkultur er med å forme oss, og dermed vår opplevelse av identitet. Samtidig fremheves betydningen av faktorer som minoritets- og migrasjonsstress, avstandsfamilier, sosial ekskludering og diskriminering for krysskulturelle barns utvikling og tilhørighet.

Et sentralt perspektiv er at krysskulturelle barn ofte ikke blir forstått og møtt på egne premisser. De skal stadig passe inn i form og betingelser diktert av andre. På alle arenaer må de ofte enten leve opp til eller bryte med bestemte forventninger og kategoriseringer.

Dette er tredje utgave. Boken utkom først ut i 2013 under tittelen «Krysskulturelle barn og unge». Temaene er fremdeles dagsaktuelle i en nåtid hvor vi er opptatt av å styrke et flerstemt fellesskap, forebygge rasisme, hindre utenforskap, styrke posisjonene til nasjonale minoriteter og urfolk, og ivareta mennesker på flukt fra krig og miljøkatastrofer.

Boken er skrevet for studenter og yrkesutøvere i fag som retter seg mot arbeid med barn og ungdom. Den er brukt som pensum ved en rekke utdanninger, blant annet barnehagepedagogikk, pedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid, politi og sykepleie.

Denne reviderte utgaven er oppdatert i tråd med den faglige utviklingen. Det er gjort endringer i struktur, design og omfang for å gjøre boken enda mer anvendelig. Nytt er også at boken er beriket med ressurser knyttet til hvert kapittel. Ved å skanne en QR-kode på kapittelforsiden får du lenker til nettsider, podkaster og videoer om kapittelets tema.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
485,00