Inkluderingskompetanse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
366 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205449633

Inkluderingskompetanse

Ordinært arbeid som mål og middel

I denne boka utforsker forfatterne hvordan den vanlige arbeidsplassen kan brukes både som middel og mål for inkludering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
Pris 659,00

Inkluderingskompetanse gir gjennom 18 bidrag en innføring i bruk av metoder for tett samarbeid med arbeidsgivere og arbeidssøkere for å oppnå en vanlig ansettelse, tilrettelegging av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, veiledning og oppfølging av både arbeidssøkere og arbeidsgivere. Denne systematikken er kjernen i inkluderingskompetansen og er også kjent under betegnelsen Supported Employment (SE) og «place then train».

Virksomheter har ikke alltid den kunnskapen som trengs for å tilrettelegge jobber og arbeidsoppgaver for mennesker med store bistandsbehov. Hjelpeapparatets kompetanse og ansvar må derfor rustes opp. Inkluderingskompetanse i NAV og i andre deler av støtteapparatet, det vil si å utdanne jobbspesialister med ferdigheter i metodisk bruk av den ordinære arbeidsplassen, vil bidra til å styrke motivasjon og mestringsevne, jobbresultat, jobbfastholdelse, karriereutvikling, selvforsørgelse, tilfriskning og livskvalitet, hevder forfatterne.

"Hjelpeapparatet bør ha kjennskap til ulike tilnærminger til arbeidsinkludering. Dette kan være helt sentralt for å få mennesker med bistandsbehov ut i ordinær jobb, og en bok fra 2014 gir noen verktøy." NAPHA

Innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
529,00