Institusjon som hjem og arbeidsplass Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
268 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205386198

Institusjon som hjem og arbeidsplass

Et arbeidstaker og brukerperspektiv

I en tid med store omveltninger i familiemønster og bosetting parallelt med en nært forestående eldrebølge, øker behovet for offentlig omsorg.
Pris 519,00
Utsolgt

Henvendelse: Skaff.no

I en tid med store omveltninger i familiemønster og bosetting parallelt med en nært forestående eldrebølge, øker behovet for offentlig omsorg. Samtidig sliter mange institusjoner med rekruttering av kompetente medarbeidere. Ved å forstå hvordan det er å bo på andres arbeidsplass, kan man bygge opp en nødvendig institusjonsfaglig kompetanse. Sammen med personlig egnethet utgjør en slik kompetanse grunnlaget for en god institusjonsomsorg. Sosiologi og sosialantropologi bidrar her med relevante tenkemåter og faglige perspektiver for helse og sosialarbeidere generelt, og institusjonsarbeidere spesielt. Boken er en kilde til refleksjon, beskrivelse og fortolkning av hva som skjer på en institusjon. Samtidig som boken har et kritisk perspektiv peker den på aspekter ved et godt institusjonsliv.