Jentegrupper Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205502581

Jentegrupper

En møteplass for selvtillit og vennskap

Psykisk helse handler om hva det er som gjør at vi har det bra, hva som gir god selvfølelse, og hvordan vi kan utvikle god selvtillit.
Pris 429,00

I denne boken presenteres en metode som kalles helsefremmende ungdomsgrupper, rettet mot unge jenter. Forfatter Mia Börjesson vektlegger ikke problembeskrivelser, men hvordan de unge kan bli bedre i stand til å mestre livet.

Jentegrupper presenterer en struktur for 19 gruppetreff som alle tar utgangspunkt i individuelle og eksterne friskhetsfaktorer med mål om å styrke de unge jentene. Gruppetreffene er bygget opp rundt temaer som selvtillit, vennskap, likestilling og selvbilder, og i boka presenteres en rekke øvelser og eksempler som kan tas i bruk i gruppene.

Jentegrupper er rettet mot alle voksne som møter ungdom i hverdagen, det være seg i skolen, på helsestasjonen, i frivillige organisasjoner og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid foregår. Boka kan også være til stor nytte for foreldre.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
345,00