Kommunikasjon i praksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2004
319 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205301849

Kommunikasjon i praksis

Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid

Kommunikasjon i praksis er en lærebok i kommunikasjon for barnevernpedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene. I denne boken legges det vekt på at god kommunikasjon er en forutsetning for godt sosialfaglig arbeid, og at evnen til å kommunisere kan trenes opp og utvikles.
Pris 789,00

Bestill vurderingseksemplar

Forfatterne tar utgangspunkt i dialoger og fortellinger fra praksis; fra sosialkontoret, omsorgsboligen, barnevernkontoret, hjemmebesøk, terapitimen og ungdomshjemmet. Ved hjelp av praksiseksempler behandles en rekke kommunikasjonsferdigheter som gode hjelpere bør beherske og som kan gjøre det lettere å mestre de mange ulike situasjonene som oppstår i hverdagen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
635,00