Kommunikasjon og konflikthåndtering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528147

Kommunikasjon og konflikthåndtering

publikumsrettet arbeid i et politifaglig perspektiv

Praksisnær fagbok om kommunikasjon og konflikthåndtering i politiarbeid.
Pris 449,00

For å utvikle gode evner i kommunikasjon og konflikthåndtering er konkret og praktisk kunnskap nødvendig. I denne boka er utgangspunktet at teori som presenteres, må være sterkt knyttet til praksisfeltet.

Forfatterne har ulik fagbakgrunn og belyser politiets arbeid ut ifra forskjellige perspektiver og ståsted.

Boka tar for seg både generell kunnskap som ligger til grunn for god kommunikasjon, og grunnleggende prinsipper for hvordan profesjonsutøvere i politiet, vektere, fengselsbetjenter, lærere og sosialarbeidere bør opptre i møte med andre mennesker.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris