Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2009
390 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387195

Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten

Kravet til mer og bedre informasjon og kommunikasjon øker i helsesektoren. Hva menes med informasjon, og hvem informerer hvem om hva?
Pris 679,00

I 2.utgave av denne boka konkretiseres kommunikasjon og samhandling gjennom beskrivelser av praksissituasjoner. Forfatteren viser hvordan informasjonsutveksling og kommunikasjon er vevd inn i fagutøvelse, og hvordan helsepersonell kan bruke sin kompetanse og posisjon på forskjellig vis.

I denne reviderte utgaven har brukermedvirkning og empowerment fått en mer sentral plass. Boka henvender seg spesielt til helsefaglige og medisinfaglige studieretninger.

En "må-ha-bok" om kommunikasjon i helsefagene,

Les anmeldesen av A.L. Kirkengen i Tidsskriftet for Den norske legeforening