Kultur, migrasjon og traumer (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205571457

Kultur, migrasjon og traumer (E-bok)

Hva trenger hjelperen for å bidra til god psykisk helse og livskvalitet?

Hva gjør man når en person har mange forskjellige kulturelle påvirkningskilder, har flyttet mellom ulike samfunn og bærer på overveldende og skremmende erfaringer?
Pris 329,00
Hvordan skal man forstå betydningen disse erfaringene har, for den som skal hjelpes? Hva skjer når hjelperens egne tanker, følelser og handlinger blir til hinder for samarbeidet? Hvordan unngår man at hjelperen misforstår den som skal hjelpes?
Mange mottar hjelp fra fagpersoner for å få bedre psykisk helse og livskvalitet. En del fagpersoner er imidlertid usikre på om de faktisk er til hjelp. Når den som skal hjelpes, i tillegg har livserfaringer som er svært ulike hjelperens, blir usikkerheten gjerne enda større.
Del 1 av boken omhandler ulike aspekter av kultur, migrasjon og traumer som kan være nyttige å forstå når man skal hjelpe en person. Del 2 omhandler ulike sider ved hjelperen som det kan være nyttig å bli mer bevisst og utfordre seg på.
Boken henvender seg til alle yrkesutøvere med pedagogisk og sosial- og helsefaglig bakgrunn og til studenter som utdanner seg til disse yrkene.
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
449,00