Kultur, migrasjon og traumer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
232 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518353

Kultur, migrasjon og traumer

Hva trenger hjelperen for å bidra til god psykisk helse og livskvalitet?

Hva gjør man som hjelper når en person har mange forskjellige kulturelle påvirkningskilder, har flyttet mellom ulike samfunn og bærer på overveldende og skremmende erfaringer?
Pris 449,00

Bestill vurderingseksemplar

Hvordan skal man forstå betydningen disse erfaringene har, for den som skal hjelpes? Hva skjer når hjelperens egne tanker, følelser og handlinger blir til hinder for samarbeidet? Hvordan unngår man at hjelperen misforstår den som skal hjelpes?

Mange mottar hjelp fra fagpersoner for å få bedre psykisk helse og livskvalitet. En del fagpersoner er imidlertid usikre på om de faktisk er til hjelp. Når den som skal hjelpes, i tillegg har livserfaringer som er svært ulike hjelperens, blir usikkerheten gjerne enda større.

Del 1 av boken omhandler ulike aspekter av kultur, migrasjon og traumer som kan være nyttige å forstå når man skal hjelpe en person. Del 2 omhandler ulike sider ved hjelperen som det kan være nyttig å bli mer bevisst og utfordre seg på.

Boken henvender seg til alle yrkesutøvere med pedagogisk og sosial- og helsefaglig bakgrunn og til studenter som utdanner seg til disse yrkene.

"Nesten alle casene er inspirert av faglivet mitt, men ingen er selvsagt identifiserbare. De kan like gjerne være inspirert av kolleger som har delt noe, klienter jeg en gang møtte eller en kombinasjon av alle jeg har møtt på min vei. Det viktigste har vært å se for meg leseren: at de skal gjenkjenne sin egen hverdag, sier Karin Holt." Les hele intervjuet med forfatteren hos RVTS Øst.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris