Kvinner lider - menn dør Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2007
192 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205298231

Kvinner lider - menn dør

Folkehelse i et kjønnsperspektiv

Forståelse av kjønn er viktig for at menn og kvinners helsetilstand blir tatt like alvorlig.
Pris 589,00

 I den forstand er det like viktig å ta hensyn til likheter mellom kjønnene som ulikhetene mellom dem. Forfatterne trekker fram vesentlige begreper fra folkehelsearbeidet og målet er å bidra til et likeverdig folkehelsearbeid der både kvinner og menns helse ivaretas best mulig.
 Boken omhandler folkehelsearbeid i et kulturelt og historisk perspektiv, og er spesielt egnet for studenter i helse- og sosialfag.

Innhold