Mellom oss Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2003
151 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205304376

Mellom oss

Trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv

For alle som arbeider med mennesker er det viktig å ha gode ferdigheter i kommunikasjon. Erling Kokkersvold og Heidi Mjelve viser her hvordan et gestaltteoretisk perspektiv kan brukes som rammeverk og analyseredskap for å forstå og trene opp kommunikasjonsferdigheter.
Pris 469,00

For å klargjøre dette, bruker forfatterne mange eksempler fra ulike typer samtaler og rollespill i studie- og yrkessammenhenger. Forfatterne er opptatt av at det ikke er nok å lese seg til gode kommunikasjonsferdigheter, i tillegg trengs det øvelse og trening. De framhever også betydningen av kompetent veiledning, og de belyser etiske dilemmaer som kan oppstå i veiledning.

Innholdsfortegnelse og kapittel 1

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
339,00