Mens vi venter på eldrebølgen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205571693

Mens vi venter på eldrebølgen (E-bok)

Fra eldreomsorg til aktivitet og deltakelse

Vi trenger kunnskap og innovasjon i helse- og sosialtjenester for eldre.
Pris 359,00

Eldre trenger som alle andre å være aktive for å forbygge sykdom og fremme helse, men er det bare fysisk trening som hjelper?
Mens vi venter på eldrebølgen diskuterer hvordan normale aldersrelaterte endringer og funksjonsnedsettelser kan få konsekvenser for hverdagsaktiviteter og viser også hvordan helsepersonell kan legge til rette for deltakelse i helt ordinære hverdagsaktiviteter for å fremme helse og bedre psykisk og fysisk funksjon..
Boken gir praktiske eksempler på tilrettelegging for en hverdag hvor eldre opplever å delta i sitt eget liv, ut fra egne forutsetninger. Den kommende generasjonen av sekstiåttere vil være en del av eldrebølgen, og aldring må ses i lys av det livet den enkelte har levd. Målsettingen er derfor å gi studenter og fagpersonell metoder og redskaper til å samarbeide med den enkelte for å kartlegge hva som bidrar og hva som kan hindre personen i å delta som han eller hun selv ønsker.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris