Metode og oppgaveskriving Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
320 sider
8. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205604575

Metode og oppgaveskriving

Boka viser deg hva som skal til for å skrive en akademisk oppgave. Denne utgaven er gjennomgående oppdatert og inkluderer de utfordringer som kunstig intelligens (KI) innebærer for oppgaveskriving. 
Pris 549,00

Det å kunne bearbeide og formidle kunnskap er grunnleggende i høyere utdanning. Boka tar opp hvordan kunnskap blir til. I tillegg presenteres ulike kunnskapssyn og hvordan kunnskap er grunnlag for fagskriving. Skriveprosessen går som en rød tråd gjennom boka. 

En innføring i de samfunnsvitenskapelige metodene intervju og observasjon gis. Dessuten beskrives hvordan du kan komme i gang med oppgaveskriving samt hvordan du kan formulere en problemstilling, utføre kildesøk og gjennomføre undersøkelser. I tillegg beskrives hva som kreves av en akademisk oppgave.  

De grunnleggende elementene for alle oppgaver presenteres, og egne kapitler går spesifikt inn på bacheloroppgaven og masteroppgaven.  

Denne 8. utgaven er gjennomgående oppdatert. Boka er mye brukt av studenter og forelesere ved en rekke studiesteder og ved ulike utdannelser.  

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
385,00