Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
188 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463936

Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon

Boken har et tydelig forebyggende perspektiv, og gir kunnskap om hvordan både den enkelte miljøterapeut og strukturelle faktorer kan virke dempende eller triggende i vanskelige konfliktsituasjoner.
Pris 429,00

Boken viser også hvordan miljøterapeuten kan sikre nødvendig oppfølging etter episoder med trusler og vold.

I arbeidet med å forutsi og forebygge vold i helse- og sosialtjenesten har man tradisjonelt vært opptatt av å identifisere egenskaper ved brukeren som kan fortelle oss noe om voldsrisiko. Man har i mindre grad vært opptatt av betydningen av samspillet mellom bruker, den enkelte miljøterapeut og de institusjonelle strukturene i virksomheten, og hvordan miljøterapien i seg selv kan bidra til å forebygge aggresjon og vold. Frem til nå har fag- og forskningslitteratur om miljøterapi ikke gitt noen helhetlig drøfting av miljøterapiens rolle i forebyggingsarbeidet. Samtidig etterspør både forsknings- og fagmiljøet mer kunnskap om og sterkere søkelys på forebyggende innsatser.

I denne monografien drøftes sentrale temaer knyttet til miljøterapi i møte med vold og aggresjon. Med utgangspunkt i eget empirisk arbeid og annen litteratur utdyper forfatterne temaer som

  • makt, tvang, avmakt, motmakt og vold
  • risiko- og beskyttelsesfaktorer og risikovurderinger
  • miljøterapi, anerkjennelse og bemyndigelse
  • miljøterapeutisk tilnærming
  • miljøterapeutens personlige kompetanse

Les anmeldelse av boka i Tidsskrift for Den norske legeforening her.

Innholdsfortegnelse: