Motivasjon, mestring og medfølelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205452435

Motivasjon, mestring og medfølelse

Om å samtale med tenåringer

Budskapet i boken er at de voksnes viktigste oppgave er å formidle håp til de unge.
Pris 499,00

Motivasjon, mestring og medfølelse er skrevet for alle voksne som møter tenåringer i hverdagen: i skolen, i foreningslivet, på helsestasjonen og i andre sammenhenger hvor forebyggende og helsefremmende arbeid står sentralt. Foreldre vil også ha stor nytte av boken.

Forfatteren Mia Börjesson gir veiledning og konkrete råd for hvordan man som voksen kan skape gode forutsetninger for samtaler.                                    

Hun skriver blant annet om:

• Fordelene ved samtaleformen som metode for forandringer og løsninger.

• Hvordan man kan finne en inngang til samtalen og etablere tiltro til den.

• Mulige hindringer underveis i samtalen og mulige veier videre.

Börjesson tar utgangspunkt i ungdommens styrker, iboende evner og muligheter og peker på at vår viktigste oppgave som samtaleledere er å løfte fram disse og hjelpe tenåringene til selv å se dem. På den måten kan de oppleve økt mestringsfølelse og få et sterkere selvbilde og større motivasjon for å nå de målene de setter seg i livet.

I den siste delen av boken presenteres rammen for ti samtaler. Samtalene har forskjellige temaer, men følger den samme strukturen. De kan benyttes som de er, eller være til inspirasjon i dine egne møter med tenåringene.

Se innholdsfortegnelse og innledning her:

Innhold og innledning(pdf, 138,90 kB) 

"Vil gi unge håp", artikkel i tidsskriftet Sykepleien

Lesher(pdf, 620,92 kB)