Nav ved et veiskille Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
288 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398801

Nav ved et veiskille

Organisasjonsendring som velferdsreform

Har NAV-reformen vært et politisk feilskjær? Har reformen skapt samordnet bistand til brukerne og fått flere i arbeid?
Pris 569,00

Forfatterne viser at NAV-kontorene er kommet kort i dette arbeidet, og de reiser spørsmål ved om de organisatoriske grepene NAV har gjort legger til rette for at oppgavene overfor brukerne løses på bedre måter. De hevder at fokuset må rettes mot hva som kan gjøre førstelinjen bedre egnet til å jobbe helhetlig med brukerne, og mener at 2011 representerer et veiskille for reformen.

Boken er viktig for nåværende og framtidige ledere og medarbeidere i NAV. Den viser det potensialet som er skapt for helhetlig og målrettet innsats for de med behov for bistand rettet mot arbeid og aktivitet.