Person og profesjon Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
336 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205449602

Person og profesjon

Om menneskesyn og livsverdier i offentlig omsorg.
Pris 569,00

Bestill vurderingseksemplar

Person og profesjon er skrevet med tanke på alle som på en eller annen måte møter mennesker innenfor rammen av en profesjonell omsorgsrelasjon.

I første rekke sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og barnevernspedagoger. Boken legger vekt på å gjøre stoffet anvendbart for den enkelte helse- og sosialarbeider. Stoffet illustreres gjennom en rekke eksempler hentet fra blant annet psykiatri og somatisk omsorg, sosialkontor og barnevern. I denne tredje utgaven har Aalen Leenderts utvidet temaene profesjonsetikk og personlig kompetanse i yrkesrollen. Hun har også skrevet to nye kapitler ett om godhet og ondskap og ett om helsefarlige relasjoner. Alt stoffet er bearbeidet og utdypet fra forrige utgave.