Politikk og demokrati (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536401

Politikk og demokrati (E-bok)

Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og i institusjoner som er knyttet til demokrati og valg på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.
Pris 449,00

Organiseringen danner rammer som profesjonsutøverne jobber innenfor. Boka tar opp spørsmål knyttet til profesjonsutøvernes handlingsrom på sosial- og velferdsfaglige områder. Forfatterne diskuterer maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, som økt brukerinvolvering og profesjonsutøvernes forhold til offentligheten gjennom media.

I denne fjerde utgaven finner du et nytt kapittel om samhandling i forvaltningen, med vekt på den vanskelige avveiingen mellom profesjonenes spesialisering og kravet om samordning av innsats omkring tiltak og den enkelte bruker. Hele boka er oppdatert og aktualisert med ny litteratur, nye forskningsresultater og nytt tallmateriale.

Boka er en innføring i stats- og kommunalkunnskap og retter seg spesielt mot studenter i sosialfagutdanningene (sosialt arbeid og barnevern) og i velferdsstudiene. De tre forfatterne har alle erfaring fra å undervise på relevante utdanninger.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
559,00