Politikk og demokrati Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2018
368 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512436

Politikk og demokrati

En innføring i stats- og kommunalkunnskap

Boken gir en grunnleggende innsikt i det politiske systemet og i institusjoner som er knyttet til demokrati og valg på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.
Pris 519,00

Organiseringen danner rammer som profesjonsutøverne jobber innenfor. Boka tar opp spørsmål knyttet til profesjonsutøvernes handlingsrom på sosial- og velferdsfaglige områder. Forfatterne diskuterer maktutøvelse og sentrale endringsprosesser, som økt brukerinvolvering og profesjonsutøvernes forhold til offentligheten gjennom media.

I denne fjerde utgaven finner du et nytt kapittel om samhandling i forvaltningen, med vekt på den vanskelige avveiingen mellom profesjonenes spesialisering og kravet om samordning av innsats omkring tiltak og den enkelte bruker. Hele boka er oppdatert og aktualisert med ny litteratur, nye forskningsresultater og nytt tallmateriale.

Boka er en innføring i stats- og kommunalkunnskap og retter seg spesielt mot studenter i sosialfagutdanningene (sosialt arbeid og barnevern) og i velferdsstudiene. De tre forfatterne har alle erfaring fra å undervise på relevante utdanninger.