Profesjonell hjelp Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
148 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480582

Profesjonell hjelp

En introduksjon til helse-, sosial- og velferdsfaglig arbeid

Profesjonell hjelp er et arbeid. Vi gjør noe konkret i den hensikt å være til hjelp for andre.
Pris 369,00

Å yte god hjelp er grunnleggende i helse-, sosial- og velferdsfagene, men hva profesjonell hjelp er og innebærer, er i liten grad diskutert eksplisitt.

For å utforske nærmere hva profesjonell hjelp kan være, introduserer forfatterne en modell for helse-, sosial- og velferdsfaglig hjelp bestående av fem grunnpilarer som berører profesjonelt hjelpearbeid. De fem komponentene er kunnskap, relasjon, kommunikasjon, kontekst og samarbeid: Forfatterne hevder at

  • ulike kunnskapsformer er likeverdige og spiller sammen i det å kunne yte hjelp
  • relasjonen er avgjørende i alt hjelpearbeidet
  • ulike elementer i kommunikasjon innvirker på relasjonen mellom hjelpsøker og hjelper
  • konteksten får betydning, og tjenestetilbud søker å fange endrede samfunnsmessige utfordringer
  • samarbeid kan etableres og utvikles i ulike relasjoner, sektorer og forvaltningsnivåer

Helheten i denne modellen er langt mer enn summen av delene. Å yte god profesjonell hjelp vil derfor si å være konstant nysgjerrig på seg selv som fagperson og på hva som kan være til hjelp for andre.

Boken retter seg mot bachelorstudenter i sykepleie, sosialt arbeid, barnevernspedagogikk, vernepleie, radiografi, ergoterapi og fysioterapi.

Les anmeldelse av Profesjonell hjelp i Fysioterapeuten.