Profesjonelle samtaler med ungdom (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536333

Profesjonelle samtaler med ungdom (E-bok)

et utviklingsfremmende perspektiv

Profesjonelle samtaler med ungdom beskriver ulike måter å forstå ungdoms psykiske vansker på.
Pris 369,00

Vanskene kan forstås som noe som oppstår inne i den enkelte ungdom, eller noe som oppstår i samspill med omgivelsene. Forståelsen vi legger til grunn, får betydning for hva vi tenker er hjelpsomt.

Forfatteren argumenterer for at psykiske vansker hos ungdom må forstås som livsvansker og relasjonelle vansker knyttet til ungdomstiden. For å hindre at store ungdomsgrupper sykeliggjøres, må vanskene forstås i et kultur- og samfunnsperspektiv. Boka beskriver hvordan profesjonelle hjelpere kan samtale med ungdom på måter som gjør dem bedre i stand til å mestre vanskelige følelser, relasjoner og situasjoner. I slike samtaler involveres de unge aktivt i sine egne endringsprosesser.

Boka bygger på teorier om ungdoms utvikling, forskningsbasert kunnskap og egne erfaringer. Det ungdom selv sier er til hjelp når de har det vanskelig, vies spesiell plass.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris