Profesjonelle samtaler med ungdom Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
296 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500914

Profesjonelle samtaler med ungdom

Et utviklingsfremmende perspektiv

Profesjonelle samtaler med ungdom beskriver ulike måter å forstå ungdoms psykiske vansker på.
Pris 459,00

Bestill vurderingseksemplar

Vanskene kan forstås som noe som oppstår inne i den enkelte ungdom, eller noe som oppstår i samspill med omgivelsene. Forståelsen vi legger til grunn, får betydning for hva vi tenker er hjelpsomt.

Forfatteren argumenterer for at psykiske vansker hos ungdom må forstås som livsvansker og relasjonelle vansker knyttet til ungdomstiden. For å hindre at store ungdomsgrupper sykeliggjøres, må vanskene forstås i et kultur- og samfunnsperspektiv. Boka beskriver hvordan profesjonelle hjelpere kan samtale med ungdom på måter som gjør dem bedre i stand til å mestre vanskelige følelser, relasjoner og situasjoner. I slike samtaler involveres de unge aktivt i sine egne endringsprosesser.

Boka bygger på teorier om ungdoms utvikling, forskningsbasert kunnskap og egne erfaringer. Det ungdom selv sier er til hjelp når de har det vanskelig, vies spesiell plass.

"Langaard betoner distinksjonene mellom vanskelige følelser, mellom strevet etter å forstå seg selv og det vi kan betegne som patologi. Hele boken forholder seg til viktigheten av kontekst, det viktige i å forstå ungdom i lys av deres totalsituasjon. Det sentrale spørsmålet: hvordan unngå at en hel generasjon sykeliggjøres, er en slags ledetråd gjennom hele teksten." Les hele anmeldelsen på Forebygging.no

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris