Profesjonsetikk (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Katrin Hjort, Aslaug Kristiansen, Niels Christian Barkholt
Utgivelsesår: 2015
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205536432

Profesjonsetikk (E-bok)

velferdsarbeid for og med mennesker

Velferdsstatene i Norden står i dag overfor store utfordringer. Hvordan fastholder og utvikler vi våre profesjonsetiske idealer om å yte alt det beste til alle når vi samtidig presses av transnasjonal økonomisk politikk og globale migrasjonsprosesser?
Pris 329,00

Denne boken er resultat av et tverrprofesjonelt og tverrnasjonalt seminar som ble arrangert ved Universitetet i Agder i august 2016 hvor nettopp aktuelle profesjonsetiske utfordringer var satt på dagsorden. Her deltok representanter fra norske og danske faglige forbund som organiserer sykepleiere, lærere, pedagoger, sosialrådgivere og sosionomer, og ansatte fra Syddansk Universitet i Odense og Universitetet i Agder.

Kapitlene i Profesjonsetikk er basert på innlegg som ble holdt på seminaret, men flere er også nyskrevet nettopp for denne boken. Til felles for flere av kapitlene er at de er skrevet ut fra praktikerens blikk. Ulike glimt fra hverdagen hentet fra yrkesutøvere innenfor helse, velferd og utdannings feltet tydeliggjør alvoret og de mange etiske dilemmaer som mange profesjonelle daglig befinner seg i når de arbeider for og med mennesker.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
409,00