Recovery Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2017
180 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500723

Recovery

Tradisjoner, fornyelser og praksiser

Recovery har røtter i opprør og kamp for like menneske- og samfunnsrettigheter for alle innbyggere.
Pris 379,00

Oppmerksomheten rettes særlig mot mennesker som omtales som annerledes eller ulike det store flertallet. Denne boken har som hensikt å belyse Recovery som fenomen og som erfaringer, og å knytte an til tradisjoner, fornyelser og praksiser.

Forfatterne peker på motsetninger og muligheter innen psykisk helse- og rusfeltet. På den ene siden rettes et kritisk lys på hvordan krav om standardisering, effektivitet og målinger tvinger de humane og sosiale tradisjonene i Recovery til bakgrunnen. På den andre siden vises det til hvordan Recovery kan utfordre smale forståelsesformer og maktstrukturer samt inspirere til og muliggjøre endringer. Recovery trekkes frem som sosiale og personlige prosesser som ses i sammenheng med levekår og grunnleggende samfunnsbetingelser, ikke kun som personlige opplevelser, individorienterte praksiser og modeller. 

Anmeldelse i Sykepleien juni 2018