Stress og helse Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2019
184 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205517936

Stress og helse

Årsaker, helsekonsekvenser og sosial ulikhet

Kan man bli syk av stress?
Pris 359,00

Bestill vurderingseksemplarer

I Stress og helse beskriver forfatteren det vi i dag vet om sammenhengen mellom stress og sykdom. Boken presenterer en lett tilgjengelig gjennomgang av stressets fysiologi, og ser stress i sammenheng med hjerte- og karsykdommer, diabetes, brystkreft, nevrodegenerative sykdommer, immunsystemet og allergiske sykdommer. Forfatteren forklarer, avgrenser og definerer stressbegrepet.

Innholdsfortegnelse: