Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid Høyoppløst bilde
Redaktører:
Knut Inge Klepp, Leif Edvard Aarø
Utgivelsesår: 2017
421 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463981

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid

Denne boka presenterer på en populær og engasjerende måte kunnskap om helse, livsstil og helsefremmende arbeid blant ungdom. Den bygger på forskning og er skrevet av forskere.
Pris 629,00

Det er lagt vekt på å gjøre stoffet så relevant og nyttig som mulig for dem som til daglig arbeider med eller interesserer seg for helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot ungdom.

Denne fjerde utgaven av boka er oppdatert og inneholder en rekke nye kapitler. Innledningsvis introduseres begrepene folkehelse og folkehelsearbeid. Det er tatt inn et eget kapittel som gir en bred beskrivelse av barns og unges psykiske helse, et kapittel om livskvalitet samt et eget kapittel om helse og bruk av sosiale medier blant ungdom. Blant øvrige temaer som tas opp, finner vi:

  • Helserelatert atferd og livsstil
  • Minoritetsungdom og psykisk helse
  • Spiseforstyrrelser
  • Ulykker og skader
  • Tobakk- og rusmiddelforebyggende arbeid
  • Fysisk aktivitet, ernæring og overvekt
  • Tannhelse
  • Seksualatferd
  • Lesbisk, homofil og bifil ungdom
  • Mobbing og antisosial atferd

Mot slutten av boka er det tatt med kapitler som handler om skolehelsetjenesten og trivsels- og helsefremmende arbeid i skolen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris