Utvikling av relasjonskompetanse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
242 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500754

Utvikling av relasjonskompetanse

nøkler til forståelse og rom for læring

Relasjonskompetanse i hjelpende relasjoner innebærer å møte den andre med respekt slik at den enkeltes verdighet som menneske ivaretas.
Pris 459,00

Bestill vurderingseksemplar

Utvikling av egen relasjonskompetanse er en livslang prosess. Denne boken viser hvordan systematisk refleksjon over egne opplevelser og erfaringer kan bidra til økt innsikt i egen forutsetning for samhandling, samtidig som evnen til å ta den andres perspektiv utvides.

Berørthet som innfallsvinkel til læring og utvikling, utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter i utdanning og yrke. Utvikling av relasjonskompetanse viser hvordan samspillsobservasjon, skriftlighet og veiledning gir mulighet for den enkelte til å komme i kontakt med og utforske seg selv og egne opplevelser innen trygge pedagogiske rammer. I denne andre utgaven av boken er begrepet relasjonskompetanse utvidet og nyansert. I tillegg er erfaringer med bruk av narrativer og biografiarbeid i emosjonelle læreprosesser inkludert.

Se innholdsfortegnelse:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris