Vitenskapsteori for sosial- og helsefag (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205571259

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag (E-bok)

Vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål.
Pris 309,00

Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet.

Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris