Vitenskapsteori for sosial- og helsefag Høyoppløst bilde
Redaktører:
Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte
Utgivelsesår: 2020
368 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518377

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag

Vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål.
Pris 429,00

Bestill vurderingseksemplarer

Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet.

Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.

Anmelderne sier:

"Dette er en solid og utfordrende bok, som kan gi mange aha-opplevelser for både leger i praksis og for kolleger som også ønsker å forske innenfor medisin." Les hele anmeldelsen i Utposten

Se innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris