Vitenskapsteori for sosial- og helsefag Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
368 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518377

Vitenskapsteori for sosial- og helsefag

Vitenskapsteori handler om kunnskapsteoretiske spørsmål.
Pris 399,00

Bestill vurderingseksemplarer

Hva er kunnskap? Hva er gyldig kunnskap? Hva kan vi få kunnskap om? Hvor går grensene for kunnskapen? Hva er det vi ikke kan få kunnskap om? Denne boken tar opp slike vitenskapsteoretiske spørsmål i tilknytning til sosial- og helsefagene. Boken tilbyr perspektiver og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over kunnskapsposisjoner i vitenskapelig og praktisk virksomhet.

Forfatterne drøfter forklaring og forståelse av handling og tolkning av meningsbærende uttrykk, blant annet årsaksforklaringer. De ser på brede tradisjoner som hermeneutikk og fenomenologi. Boken presenterer også overordnede rammeverk som kritisk realisme og sosialkonstruksjonisme. I tillegg diskuterers evidensbasert praksis og praktisk kunnskap, verdiers rolle i forskning og hvordan forskning kan være frigjørende.