Alternativ og supplerende kommunikasjon Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2002
379 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205304444

Alternativ og supplerende kommunikasjon

En innføring i tegnspråksopplæring og bruk av kommunikasjonshjelpemidler fo...++

Denne boken gir en oversikt over de ulike kommunikasjonssystemene for barn, ungdommer og voksne som trenger en alternativ kommunikasjonsform som støtte til, eller erstatning for, et mangelfullt utviklet talespråk.
Pris 699,00

Boken drøfter forhold som er av betydning ved valg av kommunikasjonssystem, og gjør rede for de viktigste prinsippene i utredning og opplæring av mennesker som trenger en alternativ kommunikasjonsform. Dette er en totalt revidert utgave av "Språk og funksjonshemning.