Atferdsanalytisk miljøbehandling Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
234 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205510678

Atferdsanalytisk miljøbehandling

struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

Tilrettelegging for mestring, deltakelse og opplevelse av et godt liv krever kompetanse.
Pris 459,00

Bestill vurderingseksemplar

Det krever evne til metodisk tilnærming der miljøarbeidere jobber systematisk mot samme mål. Denne boka har miljøbehandling og viktigheten av å «arbeide i takt» som hovedtema. Miljøbehandling er den krevende delen av miljøarbeidet, der det er behov for tydelige prosedyrer og lik praksis for å legge til rette for endringer hos klienter med behov for dette. I miljøbehandling er registreringskvalitet og behandlingsintegritet sentrale prosessmål. Målet er altså å utføre tiltaksarbeidet slik det er planlagt.

Metodisk arbeid må være forankret i myke verdier i atferdsanalytisk arbeid med marginaliserte tjenestemottakere. Verdier og ressurser er utgangspunkt for muligheter for utvikling. Arbeidet med tilrettelegging fremstilles i lys av atferdsanalysens begrepsapparat og underliggende menneskesyn.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris