Helt med! Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
264 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205486874

Helt med!

I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne

Å bli utestengt fra fritidstilbud handler om å bli utestengt fra samfunnets sosiale nettverk.
Pris 619,00

Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne i liten grad deltar på de ordinære fellesskapsarenaene som likeverdige deltakere, til tross for gode sosialpolitiske intensjoner. Så hvordan skaper vi fellesskapsarenaer der alle mennesker er likeverdige og inkludert, uavhengig av funksjonsevne?

I denne boka viser en rekke fagfolk hvordan tilhørighet i et fellesskap bidrar til å skape en positiv selvfølelse og en grunnleggende trygghet. Det er en menneskerett å få vise egne ressurser og styrker i et fellesskap med andre. Forfatterne viser grunnprinsippene som må ligge i bunnen, og ved hjelp av gode eksempler gir de redskaper til hjelp i fellesskapsbygging.

 For å lykkes med å skape fellesskapsarenaer der alle er inkludert, må vi våge å tenke radikalt nytt og samtidig være åpne for endring, hevder forfatterne. De utfordrer derfor til en dugnad for å gjøre fritids- og fellesarenaene gode og inkluderende for alle.