Konflikt og konfliktforståelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
228 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205564831

Konflikt og konfliktforståelse

for helse- og sosialarbeidere

For at helse- og sosialsektoren skal kunne løse sine oppgaver, kreves det et omfattende og nært samarbeid. Men jo større samarbeidsbehovet er, dess større er konfliktpotensialet. Hverdagen til helse- og sosialarbeidere er derfor også å måtte forholde seg til konflikter og konfliktløsning.
Pris 439,00

Konflikter hører menneskelivet til, de er både nødvendige og uunngåelige:

  • nødvendige fordi pasienter og pårørende har rett til medbestemmelse; fordi ulik fagkunnskap gir ulike løsninger; fordi politikere og andre må prioritere ressursbruken
  • uunngåelige fordi vi har vilje og evne til å kjempe for det vi tror på, enten dette er grunnet i våre verdier, pasientenes rettigheter, våre arbeidsforhold eller vår fagkunnskap

Bokens tredje utgave er særlig oppdatert på temaer som har tidsmessig aktualitet, for eksempel problemstillinger knyttet til nye styringsmåter i velferdsstaten. Nyere forskning og faglitteratur er også tatt med, spesielt i kapittelet om mekling.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris