Kroppsspråk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
160 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462311

Kroppsspråk

Fremstillinger av funksjonshemning i kultur og samfunn

Boken drøfter norske og internasjonale eksempler på fremstilling av uvanlige kropper og gir en innføring i nyere forskning på funksjonshemning.
Pris 429,00

Dette er en bok om kropp i sin alminnelighet og uvanlige kropper i særdeleshet. Den handler om hvordan vi tenker, skriver og forteller om kropper, og om hvordan det går et hovedskille mellom mennesker med kropper som klassifiseres som vanlige, og mennesker med kropper som klassifiseres som uvanlige. For å forstå hvordan dette skillet har oppstått kreves det både kultur- og samfunnsanalyse.

Kroppsspråk har funksjonshemning som et sentralt begrep – fordi vårt moderne begrep om funksjonshemning favner mange av de viktigste sidene ved det å ha en uvanlig kropp.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
309,00