Kunnskapsbasert praksis for vernepleiere Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
184 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205422391

Kunnskapsbasert praksis for vernepleiere

Forskningsmetode og forskningens betydning for miljøterapi

Å holde seg faglig oppdatert og å tilby dokumentert effektiv hjelp er viktige prinsipper for alle miljøterapeuter, i tråd med helsepersonellovens krav om faglig forsvarlighet.
Pris 389,00

I Kunnskapsbasert praksis for vernepleiere belyser forfatterne begrunnelser for å jobbe kunnskapsbasert, styrker og svakheter ved tilnærmingen og hva kunnskapsbasert praksis vil si innen vernepleierens virke.

Kunnskap om forskning og forskningsmetode kan bidra til bedre tiltak og tjenester i miljøterapi. Det fordrer at miljøterapeuten har kompetanse og ferdigheter til å tilegne seg og anvende forskningskunnskap. Denne boken beskriver hvordan man går frem for å søke opp og lese forskningsartikler, hvordan man vurderer forskningens kvalitet og hvordan man kan anvende forskningsbasert kunnskap i tiltak overfor enkeltpersoner.

Boken er skreddersydd for vernepleierutdanningene og egner seg til undervisning i både forskningsmetode og miljøterapeutisk arbeid. Den er også relevant for vernepleiere i arbeid, andre miljøterapeuter og øvrige studier innen helse- og sosialfag.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris