Miljøbehandling Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205448629

Miljøbehandling

En atferdsanalytisk tilnærming

Hva er miljøbehandling, og hvilke problemer og personer er det aktuelt for?
Pris 499,00

Hva innebærer det å ha en atferdanalytisk tilnærming til problematferd? Hvordan går man fram i praksis, og hvilke andre perspektiver kan supplere behandlingen?

Innenfor mange grupper finnes atferd som er problematisk på en eller annen måte. Det kan være snakk om vold, selvskading, protester mot nødvendige aktiviteter og oppgaver, eller angst, tvangshandlinger, rusmisbruk og annen atferd hvor en psykisk lidelse ligger til grunn. Miljøbehandling med en atferdsanalytisk tilnærming handler om å systematisk arbeide og legge til rette for endring av denne atferden og utføres av personer i de nære omgivelsene.

I bokens første halvdel går forfatteren gjennom de sentrale atferdsanalytiske prinsippene og grunnbegrepene. De forklares gjennom eksempler og i et lettfattelig språk. I andre halvdel utvides perspektivet. Her diskuteres andre aspekter som er vesentlige for et godt resultat, blant annet:

  • samtalebehandling (KAT og ACT)
  • forebygging
  • opplæring i ferdigheter
  • relasjonens betydning
  • evaluering
  • tvangsbruk, etikk og lovlighet

Boken er en grunnleggende og lett tilgjengelig introduksjon til miljøbehandling og atferdsanalyse. Den er relevant og nyttig for studenter i helse- og sosialfag, og for alle som jobber systematisk med endring av atferd.

Anmeldelser:

Anmeldelse Fontene 10-2013(pdf, 116,52 kB)