Nettverk og sosial kompetanse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
348 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205302419

Nettverk og sosial kompetanse

Med utgangspunkt i ulike modeller innenfor nettverksteori og eksempler fra praksis, gir denne boka nyttige bidrag for å forstå og løse problemstillinger som personer med utviklingshemming og psykiske/sosiale vansker ofte møter.
Pris 699,00

Nye anvendelige retninger som PAST (positiv atferdsstøtte) presenteres både teorietisk og ved eksempler fra praksis. Boka tar også for seg begrepet ”sosial kompetanse” og viser eksempler på validerte metoder som ART, PEACE, Prepare og ”Nettverksferdighetstrening".
Målgruppa er studenter ved pedagogiske høgskoler, sosial- og helsefaghøgskoler, samt foreldre, lærere, personale og andre som samhandler med personer med atferdsvansker/ funksjonsehemminger.
Boka er en videreutvikling og oppdatering av Nettverk og sosiale ferdigheter fra 1995.