Samfunn og psykisk helse Høyoppløst bilde
Redaktører:
Reidun Norvoll
Utgivelsesår: 2013
384 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205409132

Samfunn og psykisk helse

Samfunnsvitenskapelige perspektiver

Boken presenterer samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse.
Pris 609,00

Bestill vurderingseksemplar

I forståelsen av psykisk helse og psykiske lidelser, og i organisering av psykiske helsetjenester, har man tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn. Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare et privat anliggende. Den inngår i en sosial og kulturell sammenheng. Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske, rettslige og politiske forhold.

I denne antologien presenteres sentrale samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse, psykiske lidelser og helse- og sosialtjenestene. Med dette utgangspunktet utdypes temaer som makt, sosial ulikhet, arbeid, migrasjon, styring og organisering, tvang og brukerbevegelsens utvikling. Hensikten er å bidra til et utvidet syn på mennesket og behandlingen i det psykiske helsevesenet, og å øke den kritiske bevisstheten rundt ens eget kunnskapsgrunnlag og ens egen praksis.

 

"Godt om samfunn og psykisk helse." Les hele anmeldelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening

"Med denne bog præsenterer Norvoll et spændende bud på et samfundsvidenskabeligt forskningsperspektiv på det psykiske helsefelt, der giver ny viden indenfor psykisk helse." Les hele anmeldelsen i Sygeplejersken.

Se innholdsfortegnelsen:

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
489,00