Samfunn og psykisk helse Høyoppløst bilde
Redaktører:
Reidun Norvoll
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528116

Samfunn og psykisk helse

samfunnsvitenskapelige perspektiver

Boken presenterer samfunnsvitenskapelige debatter og forskning knyttet til psykisk helse.
Pris 489,00

I forståelsen av psykisk helse og psykiske lidelser, og i organisering av psykiske helsetjenester, har man tradisjonelt bare i liten grad trukket inn kunnskaper om samspillet mellom individ og samfunn. Individets psykiske helse er imidlertid ikke bare et privat anliggende. Den inngår i en sosial og kulturell sammenheng. Hva man legger i begrepene psykisk helse og psykisk lidelse, og hvordan samfunnet reagerer på og håndterer disse fenomenene, påvirkes av overordnede sosiale, økonomiske, rettslige og politiske forhold.
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
609,00