To skritt foran Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
234 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205444331

To skritt foran

Om funksjonshemning, oppvekst og mestring

Om unge funksjonshemmedes vei til arbeid og egen bolig.
Pris 519,00

Funksjonshemning og arbeid er et tema som lenge har vært høyt oppe på den politiske dagsordenen, uten at en høyere andel unge med nedsatt funksjonsevne kommer inn på arbeidsmarkedet nå enn for ti år siden. Likevel er det slik at noen lykkes – både med å komme i jobb og å etablere seg i egen bolig.

To skritt foran handler om denne gruppen unge. Deres fortellinger viser at i tillegg til støtte fra et samarbeids- og samhandlingsorientert offentlig hjelpeapparat, er det først og fremst den enkeltes tro på egne muligheter og ferdigheter, og evnen til å tenke planmessig og fremtidsrettet, som er avgjørende for gjennomføringen av et utdanningsløp og en god overgang til arbeidslivet.

Boken er først og fremst skrevet med tanke på studenter i ulike sosial- og helsefaglige utdanninger, og for dem som møter unge funksjonshemmede i sitt daglige virke innenfor velferdsfeltet. Foreldre av barn med nedsatt funksjonsevne vil også ha nytte av å lese den, det samme gjelder de unge selv.

 

Anmeldelse i Tidsskrift for Den norske legeforening 14-2013

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
415,00