Utviklingshemning og hverdagsvansker Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
208 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480254

Utviklingshemning og hverdagsvansker

Faktorer som påvirker psykisk helse

Boken handler om mennesker som lever med intellektuell funksjonsnedsettelse, som utviklingshemning og autisme, møter et utall utfordringer hver dag.
Pris 499,00

Faktorer som hver for seg kanskje ikke er så alvorlige kan til sammen bli et stort og alvorlig problem. Overbelastning, irritabilitet, tristhet, smerte og redsel kan gi seg utslag i voldsom væremåte – såkalte atferdsvansker.

I boken presenterer forfatteren faktorer som har innvirkning på psykisk helse. Slike faktorer berører alle mennesker, men er særlig viktige for personer med utviklingshemning som har redusert forståelse for verden og seg selv. De er mindre i stand til å fortelle om hvordan de har det og dermed hva de kan ha behov for. Det er spesielt tre forhold som kan bidra positivt: å utvikle sunne relasjoner, stimulere opplevelsen av mestring, og det å oppdage psykiske vansker tidlig. Disse tre faktorene vil leseren støte på i mange sammenhenger gjennom boken. Det samme gjelder hovedpersonene Julian, Petter og Sara. De har alle en kognitiv funksjonshemning, men den vises ulikt hos de tre. Gjennom konkrete eksempler får vi se hvordan de møter og mestrer sine spesifikke utfordringer og hverdagsvansker.

"Lærerikt om hverdagsvansker hos personer med psykisk utviklingshemning og autisme." Tidsskrift for Den norske legeforening

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris