Introduksjon til informatikk Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205461116

Introduksjon til informatikk

Savner du en god innføringsbok i informatikk? Da er dette boken for deg.
Pris 429,00

Dette er en innføringsbok i informatikk, skrevet av en nestor på feltet, Jack Zeigler. Først presenteres datamaskinens historie, deretter beskrives prinsippene for hvordan datamaskiner fungerer: hvordan de er satt sammen av logiske kretser, og hvordan de prosesserer instrukser. Boken gir en innføring i Matlab og programmering i høynivåspråk, i tillegg til å beskrive CORDIC-teknikk, psevdodivisjon og -multiplikasjon, kryptering, RSA-koding, ARPANETs utvikling til Internett og Internett-protokollen. Boken avsluttes med en introduksjon til databaser.

Boken har et variert innhold, med mange utførlige eksempler og spørsmål til refleksjon.

Den er rettet mot studenter i første studieår ved høyskole og universitet før de går i gang med andre informatikkemner.

Om forfatteren:

Jack Zeigler har doktorgrad innen Engineering and Applied Science fra University of California og var i perioden 2003–2013 førsteamanuensis i informatikk ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Her underviste han ved Institutt for realfag og teknologi (IMT) i kursene Prinsipper i informasjonsbehandling, Programmering og databehandling (Python- og Matlab-programmering), Introduksjon til databaser, Signalbehandling (digitale filtre) og Bildeanalyse. Zeigler har ellers en allsidig erfaring fra privat virksomhet, forskning og undervisning i USA og Norge innenfor de temaene som omtales i denne boken.

Zeigler er Life Member av Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).