Arbeidsrett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205602458

Arbeidsrett

Individuelle og kollektive emner

Denne boken gir en grundig fremstilling av arbeidsrett og er den sentrale læreboken på universitets- og høyskolenivå. Den er også velegnet for advokater, jurister, tillitsvalgte og andre som arbeider med slike spørsmål.
Pris 799,00
Lanseringsdato: 18. august 2024

Denne boken gir en grundig fremstilling av arbeidsrett og er den sentrale læreboken på universitets- og høyskolenivå. Den er også velegnet for advokater, jurister, tillitsvalgte og andre som arbeider med slike spørsmål. Boken gir en grunnleggende innføring i kollektivrettslige regler og en bred og detaljert behandling av individualrettslige regler. Den dekker temaer fra hele arbeidsforholdets gang, fra etablering av arbeidsforholdet til arbeidsforholdets opphør. Dette omfatter blant annet

• arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet

• arbeidsgivers styringsrett

• reglene om kollektive tvister, arbeidskamp og tariffavtaler

• ulike ansettelsesformer, som fast/midlertidig ansettelse, heltid/deltid og innleie

• vern mot diskriminering

• arbeidsmiljø, arbeidstid og ferie

• ytringsfrihet og varsling

• lojalitetsplikt og konkurransebegrensende avtaler

• virksomhetsoverdragelse

• permittering, oppsigelse og avskjed

Denne fjerde utgaven er oppdatert med senere tids lovendringer knyttet til blant annet arbeidstakerdefinisjonen, kravene til den skriftlige arbeidsavtalen, reglene om innleie og arbeidsgiverplikter i konsernforhold. Nye avgjørelser fra Høyesterett og ny litteratur er også integrert i fremstillingen. Boken er ajourført per 1. juni 2024.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
565,00
Lanseringsdato: 18. august 2024