Rektors styringsrett Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
320 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205482470

Rektors styringsrett

Skolesektoren er blant samfunnets viktigste områder, det er her fellesskapets fremtid blir forvaltet.
Pris 559,00

Til tross for dette har sektoren kun i begrenset omfang blitt underlagt arbeidsrettslig forskning. En rektor har ikke bare ansvaret for elevene ved skolen; rektor har også det arbeidsrettslige ansvaret for lærerne.

Denne boken inneholder en nærmere beskrivelse av rektors styringsrett og styringsplikt. En rektor skal lede, fordele og kontrollere arbeidet samt bestemme når, hvor og av hvem arbeidet skal gjøres. Denne retten og plikten innebærer å anvende reglene om fortrinnsrett, ansettelser, stillingsvern og nedbemanning blant lærere. Boken gir en beskrivelse av gjeldende rett innenfor disse områdene og sammenholder dette med hvordan reglene fungerer i praksis. Blant annet blir begrepene best kvalifisert ved ansettelser og saklig grunn ved oppsigelse omfattende beskrevet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris